Księgowanie i rozliczanie leasingu – jak robić to prawidłowo?

księgowość

Przedsiębiorcy często w celu sfinansowania inwestycji korzystają z leasingu. W małych i średnich firmach wykorzystuje się tę formę finansowania do zakupu środków transportu, maszyn lub sprzętów. Jest opłacalna i bardzo chętnie stosowana przez wielu przedsiębiorców. To swoiste połączenie kredytu i dzierżawy, które umożliwia sfinansowanie konkretnej inwestycji bez angażowania w nią własnych środków. Aby móc z niego skorzystać, należy zawrzeć stosowną umowę leasingową (zawsze na czas określony), która uprawnia leasingobiorcę do użytkowania na wyłączność przedmiotu, którego ona dotyczy. Rzecz ta nie jest własnością leasingobiorcy, jednak po zakończeniu umowy leasingowej może on ją wykupić na preferencyjnych warunkach.

Dlaczego leasing się opłaca?

Leasing pojazdów czy innych maszyn albo sprzętu jest opłacalny zarówno dla dużych, jak i małych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Polega na zawarciu umowy i dokonywaniu comiesięcznych wpłat, by móc korzystać z danego środka trwałego. W czasie trwania umowy, samochód czy sprzęt nie należy do użytkownika, ponieważ jest on w tym momencie jego dzierżawcą. Po zakończonej umowie może wykupić daną rzecz, po cenie niższej od rynkowej, z tego względu, iż część wartości już spłacił. Jeśli nie jest tym wariantem zainteresowany, zwraca przedmiot i podpisuje kolejną umowę leasingową, nabywając nowy produkt.

Partner Leasingowy pomaga w uzyskaniu finansowania, więc można w dowolnej chwili skorzystać z naszej pomocy. Chcąc rozpocząć własny biznes lub prowadząc przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, zawsze warto nabyć niezbędny sprzęt lub pojazd, by móc dalej rozwijać swoją działalność. Leasing jest opłacalny, ponieważ nie ma potrzeby angażowania własnych środków, niezależnie czy firma powstaje, czy też działa od lat na rynku.

Księgowanie i rozliczanie leasingu – jak robić to prawidłowo?

Leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form finansowania zakupu samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn i urządzeń. Przedsiębiorcy co miesiąc otrzymują faktury, które muszą księgować po stronie kosztów. Wyróżniamy leasing operacyjny i finansowy. W pierwszym przypadku przedmiot leasingowy pozostaje przez czas umowy, własnością firmy leasingującej, więc dzierżawca nie może jej wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych firmy i odliczać amortyzacji. Uprawnienia do odpisów amortyzacyjnych ma więc tylko finansujący, czyli firma leasingowa. Natomiast w drugim przypadku środek trwały z chwilą podpisania umowy leasingowej staje się własnością użytkownika. Kosztami uzyskania przychodu będą odpisy amortyzacyjne, odsetki raty leasingowej, wydatki związane z eksploatacją oraz ubezpieczenie.

Czym różni się leasing od pożyczki leasingowej?

Pożyczka leasingowa jest alternatywnym produktem dla klasycznego leasingu. To doskonała propozycja dla większych i mniejszych firm, które chcą zainwestować w swój rozwój bez konieczności angażowania w ten projekt środków własnych. Pożyczka leasingowa przypomina nieco kredyt bankowy z tą różnicą, że w tym przypadku finansującym nie jest bank, ale firma finansująca. Wniosek o pożyczkę leasingową jest szybko rozpatrywany, dlatego warto z niej korzystać.

Od leasingu różni się przede wszystkim czasem trwania – leasing trwa zazwyczaj około 5 lat, pożyczka leasingowa nie ma żadnych z góry określonych ram czasowych. Jej czas trwania jest ustalany przez finansującego. Dzięki temu można ją optymalnie dopasować do potrzeb konkretnego klienta. Kolejną różnicą jest fakt, iż pożyczkobiorca dokonuje amortyzacji przedmiotu, a więc po zakończeniu okresu pożyczki staje się on automatycznie jego własnością. Warto zaznaczyć, iż pożyczka leasingowa daje pożyczkobiorcy możliwość wcześniejszej spłaty, co w przypadku zwykłego leasingu jest znacznie utrudnione.

Korzystając z tego rodzaju pożyczki, można sfinansować np. zakup urządzeń medycznych, pojazdów ciężarowych, sprzętu IT czy różnych maszyn. Można też w ten sposób sfinansować zakup używanego samochodu, który jest sprzedawany na fakturę VAT marża lub umowę kupna-sprzedaży nieobarczonej podatkiem VAT. Warto o niej pomyśleć szczególnie wtedy, gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT, ubiega się o dotacje unijne lub chce sfinansować środki trwałe, które są opodatkowane 8% stawką VAT.

Przedsiębiorca nawiązujący umowę pożyczki leasingowej może uwzględniać w kosztach prowadzenia swojej działalności naliczane odsetki od zaciągniętego zobowiązania. Tak samo jak w przypadku leasingu może wpisywać w koszty firmy wydatki eksploatacyjne (np. koszty paliwa, napraw, przeglądów itp.). Pożyczkobiorca może też (tak samo jak w leasingu finansowym) umieścić przedmiot sfinansowany pożyczką leasingową w rejestrze środków trwałych i na bieżąco dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych. W przeciwieństwie do zwykłego leasingu rata pożyczki leasingowej nie jest powiększana przez firmę leasingową o VAT, dzięki czemu pożyczkobiorca nie jest narażany na dodatkowe koszty podatkowe. Z tego względu jest to idealna propozycja dla przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT.