Nasz zespół.

Zespół Partnera Leasingowego to ludzie młodzi, ambitni, zorientowani na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań zawodowych. Kreatywni i otwarci na innowacyjność – chętnie poszukują nietuzinkowych rozwiązań. Ich pasja owocuje pełnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań, co przekłada się na najwyższą jakość realizowanych projektów.

Jesteśmy firmą, która dąży do tego aby nasi pracownicy tworzyli zespół, który dowiedzie, iż nasz sukces rynkowy to nie dzieło przypadku, a efekt pracy ludzi. Naszą największą wartością są właśnie ludzie, dlatego zależy nam, by mogli realizować się w tym, co robią. Aby mogli w jak największym stopniu rozwijać swój potencjał poprzez ambitne wyzwania i kształcące zadania.