Jakie zmiany w związku z Polskim Ładem czekają właścicieli aut leasingowych?

mężczyzna robi obliczenia

Od początku 2022 roku zacznie obowiązywać program gospodarczy określany mianem Polskiego Ładu. Będzie się to wiązać ze zmianami w wielu dziedzinach życia, także w obszarze leasingu. Mimo zmian i obaw finansowanie firmowych pojazdów w formie leasingu nie przestanie być najatrakcyjniejszym rozwiązaniem; dodatkowo przedstawiamy korzystną alternatywę w postaci pożyczki leasingowej.

Zmiany dotyczące leasingu. Pożyczka leasingowa

Jakie dokładnie zasady wprowadza w odniesieniu do leasingu Polski Ład? Główną nowością będzie wydłużenie terminu upływającego od momentu wykupu samochodu do chwili, w której stanie się możliwa sprzedaż auta bez podatku. Dotychczas termin ten wynosił jedynie pół roku. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów wydłuży się on natomiast do sześciu lat. Żeby załapać się na stare zasady związane z leasingiem, trzeba było wykupić samochód jeszcze przed końcem 2021 roku. Jeżeli dokona się tego już w 2022 roku, trzeba będzie czekać aż dwanaście miesięcy dłużej na sprzedaż bez podatku.

Zawarte w Polskim Ładzie zmiany związane z leasingiem poskutkują tym, że warto rozważyć alternatywę w postaci pożyczki leasingowej. W jej przypadku klient staje się od razu właścicielem pojazdu. Dodatkowo nawet do 100 tysięcy zł nie ma obowiązkowego AC (przy czym zależy to od instytucji finansującej, od długości i formy prowadzenia działalności). Daje większą swobodę w dysponowaniu autem – można je sprzedać praktycznie w każdej chwili, bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Podobnie jak przy leasingu, dostępna jest procedura uproszczona w przypadku większości finansowań. Istnieje możliwość finansowania auta sprzedawanego na fakturę VAT (marża) lub umowę sprzedaży, gdzie nie występuje VAT. Wśród korzyści podatkowych należy wymienić fakt, że część odsetkowa, która jest nadpłacana, jest kosztem odpisywanym co miesiąc. Dodatkowo możliwa jest amortyzacja po stronie Klienta – przy leasingu nie było takiej możliwości. Następują więc dwa odpisy co miesiąc, zawsze w innych kwotach. Jeśli występuje VAT, to zgodnie z fakturą i w zależności od auta, Klient może jednorazowo odpisać 50% VAT-u lub 100% VAT-u (przy leasingu działa to podobnie, natomiast w miesięcznych ratach). Koszty eksploatacji są takie, jak w przypadku leasingu.

Jeśli Klienci mają jeszcze auta w leasingach, to obecnie w nowym ładzie płacą podatek od różnicy między ceną wykupu a wartością, za jaką sprzedadzą samochód. Przykładowo: jeżeli wykup wynosił 20 000 zł, a auto sprzedano za 60 000 zł, to podatek płacony jest od 40 000 zł. Leasing dalej się opłaca, tylko należy robić duże wykupy. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby oferujemy pożyczkę leasingową na wykup. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, ponieważ znamy najatrakcyjniejsze rozwiązania podatkowe.

Z perspektywy państwa likwidacja ułatwień związanych ze sprzedażą samochodu bez podatku będzie się wiązała z większymi przychodami z podatku od towarów i usług. To, jaki wpływ nowe przepisy wywrą na rynek samochodowy, będzie można jednak tak naprawdę określić dopiero po jakimś czasie obowiązywania Polskiego Ładu. Dodatkowo obecnie produkuje się mniej aut, więc jest niedobór. Powinien to być rok aut używanych, kiedy królować będzie pożyczka leasingowa.