kostki z napisem leasing na dłoni mężczyzny

Czym jest leasing ze stałą stopą procentową?

Z leasingiem spotykamy się zwykle w przypadku konieczności wzięcia samochodu służbowego przez dany podmiot gospodarczy. Jest to specjalna umowa dzierżawy, forma finansowania inwestycji umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych…