Czym jest leasing ze stałą stopą procentową?

kostki z napisem leasing na dłoni mężczyzny

Z leasingiem spotykamy się zwykle w przypadku konieczności wzięcia samochodu służbowego przez dany podmiot gospodarczy. Jest to specjalna umowa dzierżawy, forma finansowania inwestycji umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich fizycznego zakupu.

Jakie są rodzaje umów leasingowych?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Najczęściej mamy do czynienia z leasingiem samochodu, ale może ona dotyczyć również wszelkich inne pojazdów i maszyn, a nawet nieruchomości czy wyposażenia biur. Wyróżnia się leasing finansowy (kapitałowy) oraz operacyjny (bieżący) nie mówiąc o pośrednim i bezpośrednim. Gdy przedmiot leasingu wliczany jest do majątku leasingobiorcy — mówimy o leasingu finansowym. Przypomina to trochę zakup na raty, z tą różnicą, że własnością pojazd staje się dopiero po zakończeniu umowy. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, może on również dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Co istotne łączna kwota wypłacona przez leasingobiorcę — w czasie trwania umowy, nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup, a VAT płacony jest w ratach.

Oprocentowanie leasingu stałe czy zmienne?

Leasing może być oparty o stałą lub zmienną stopę procentową. Choć pozornie korzystne jest rozwiązanie pierwsze ze względu na gwarantowaną niezmienność raty w całym okresie umowy,  nie do końca jest to tańsze rozwiązanie. W przypadku stałej raty, należy liczyć się z wyższą kwotą na początku finansowania i przez cały okres jego trwania. Przy racie zmiennej ratę zawsze można negocjować, jej wysokość uzależniona jest od wysokości stóp procentowych i zmiennej stawki wibor. W okresie, kiedy sytuacja na rynku jest dynamiczna leasingobiorca musi liczyć się, z tym, że rata raz może być wyższa, a raz niższa.