Leasing maszyn rolniczych – kiedy to się opłaca?

maszyny rolnicze

Zakup nowoczesnych maszyn rolniczych to zazwyczaj bardzo duży wydatek, jednak nie da się rozwijać gospodarstwa bez rozszerzania parku maszynowego i wymiany przestarzałych sprzętów. W związku z tym wielu rolników decyduje się na zewnętrzne źródła finansowania takich inwestycji. Leasingu maszyn rolniczych staję coraz popularniejszy, bo daje liczne korzyści, jednak należy dopasować odpowiedni jego rodzaj do indywidualnych możliwości i potrzeb gospodarstwa. 

Czemu leasing jest lepszy niż kredyt?

Leasing to doskonała alternatywa dla rolników, którzy nie mogą otrzymać pożyczki leasingowej, ponieważ nie spełniają wymaganych kryteriów. Leasing to też popularna alternatywa dla kredytu bankowego, jednak znacznie się od niego różni. Oferty leasingowe są przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Rolnictwo cechuję się sezonowością, a więc korzystny dla leasingobiorców jest elastyczny harmonogram spłat, który dostosowany jest do cykliczności oraz wahań wysokości dochodów. Rolnik określa, jakiej wysokości raty leasingowe jest w stanie spłacać. Za wzięciem maszyn rolniczych w leasing przemawiają również wymierne korzyści podatkowe, które są szczególnie ważne dla płatników podatku VAT. Leasing maszyn i urządzeń rolniczych często pozwala też na zakup tych produktów w niższych cenach, ponieważ leasingodawcy często współpracują z firmami, które zajmują się sprzedażą tych urządzeń.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny polega na przekazaniu leasingobiorcy w użytkowanie maszyny w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przedmiot leasingu pozostaje we własności leasingodawcy, ale po spłaceniu wszystkich zobowiązań rolnik ma możliwość wykupu leasingowanej maszyny. Leasingobiorca, który jest czynnym płatnikiem podatku VAT, może wliczyć w koszty uzyskania przychodu ratę leasingową, opłatę wstępną, a także odliczyć VAT z wymienionych opłat, co jest bardzo korzystne. Zaletą leasingu operacyjnego jest brak konieczności jednorazowego opłacanie VAT w miesiącu dokonania zakupu, ponieważ podatek jest naliczany do każdej raty, a więc jego zapłata będzie rozłożona w czasie.

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy, a raty są podzielone na część kapitałową i odsetkową. Po spłaceniu wszystkich rat rolnik automatycznie staje się właścicielem maszyny. Leasingobiorca może wliczyć w koszty prowadzenia działalności tylko część odsetkową raty, jednak ma możliwość zamortyzowania kosztów przez zwiększenie finansowania własnego. Pomimo, że trzeba jednorazowo zapłacić podatek VAT, to jest on niższy niż w leasingu operacyjnym. Ten rodzaj finansowania bardziej opłaca się rolnikom rozliczającym się na zasadzie ryczałtu.