Co trzeba wiedzieć o cesji umowy leasingu?

umowa o leasing

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie musi być niekorzystne dla dotychczasowego leasingobiorcy. Umowę leasingu samochodu można „przepisać” na firmę trzecią. Działanie takie zwiększa szansę na korzystne rozwiązanie umowy bez ponoszenia znacznych strat finansowych. Czym jest dokładnie cesja i jak przebiega? Przeczytaj i sprawdź!

Co to jest cesja umowy leasingu?

Cesja umowy leasingu to proces przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej z jednej strony na drugą. Cedent przekazuje je cesjonariuszowi, czyli stronie, która z danym dniem je przejmuje. W ten sposób cesjonariusz staje się nowym najemcą i zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków umowy leasingowej.

Proces ten może mieć wiele przyczyn, wśród nich wymienia się:

  • ciężka sytuacja finansowa leasingobiorcy,
  • pojawienie się problemów ze spłatą zobowiązań leasingowych,
  • chęć wymiany przedmiotu umowy leasingu na inny,
  • brak potrzeby dalszego użytkowania przedmiotu leasingu,
  • brak możliwości wykupienia przedmiotu leasingu,
  • zmiany organizacyjne i prawne firmy.

Bez względu na to, jakie są przyczyny cesji umowy leasingu, należy ją przeprowadzić zgodnie z prawem. Jeśli interesuje Cię leasing samochodu w Szczecinie, zapraszamy do kontaktu.

Jak przebiega cesja umowy leasingu?

Cesja umowy leasingu przebiega zwykle w kilku krokach:

  • znalezienie kontrahenta, który jest zainteresowany przeniesieniem na niego umowy leasingu,
  • wstępne ustalenie warunków cesji przez strony,
  • przygotowanie wniosku o dokonanie cesji,
  • podpisanie umowy oraz protokołu przejęcia auta.

By sfinalizować cesję umowy leasingowej, obie strony muszą podpisać i opatrzyć dokument datą. Od momentu wejścia w życie umowy, cedent przestaje być odpowiedzialny za płatności i inne zobowiązania z niej wynikające.