Leasing jako rozwiązanie dla placówek medycznych

szpital

Leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego. Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej firma oddaje w użytkowanie dany przedmiot w zamian za opłatę wstępną oraz comiesięczne raty. Podpisywana jest na czas określony, z możliwością wykupu rzeczy przez osobę lub przedsiębiorstwo, po jej wygaśnięciu. Leasingobiorca nie jest właścicielem, dopóki nie zapłaci pełnej kwoty. Przy leasingu jest możliwość korzystania ze środków trwałych lub nieruchomości, w zamian za wstępną opłatę i uiszczanie comiesięcznych rat. Jest to forma abonamentu czy wynajmu długoterminowego. Podpisywana jest umowa cywilnoprawna, która określa warunki użytkowania. Jeśli leasingobiorca chce zatrzymać przedmiot, musi go wykupić, po jej wygaśnięciu. Ma też pierwszeństwo, co jest w tym wypadku bardzo dobrą opcją. Ta forma finansowania, którą oferuje ASFIN sp. z o.o. jest bardzo popularna i wiele osób i firm z niej korzysta. Zdecydowanie różni się od zakupu np. samochodu czy maszyny, gdyż w tym wypadku nabywca wpłaca pełną kwotę, czyli wartość rzeczy, stając się właścicielem.

Leasing jako rozwiązanie dla placówek medycznych

W Polsce jest możliwość finansowania sprzętu medycznego w formie: kredytu lub leasingu. W przypadku zakupu sprzętu na raty urządzenie staje się własnością placówki z chwilą podpisania umowy z bankiem, na mocy której ten przelewa środki na konto sprzedawcy.  Leasing z kolei pozwala na sfinansowanie danej rzeczy, która staje się własnością, po dokonaniu wykupu, czyli po wygaśnięciu umowy zawartej na dany okres. Szpital lub przychodnia może swobodnie korzystać ze sprzętu, w zamian za ratalne opłaty. Placówki chętnie korzystają z leasingu, z tego względu, iż zdają używany i mają możliwość dzierżawienia nowej aparatury. Wśród ogólnych korzyści z tego rodzaju finansowania wymienia się również, niewielkie zaangażowanie kapitału szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego oraz optymalizację obciążeń podatkowych.