Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa to hybrydowe połączenie dwóch produktów finansowych: kredytu z leasingiem. Produkt ten powstał, jako odpowiedź firm leasingowych na trudności w udzieleniu leasingu przy korzystaniu z dotacji unijnych (gdzie wymogiem jest własność przedmiotu finansowania po stronie klienta), ale produkt ten zaczął się również sprawdzać przy finansowaniu podmiotów, które nie są płatnikami VAT lub nabywają przedmiot za pomocą faktury VAT-MARŻA (najczęściej stosowany dokument zakupowy przy sprzedaży aut używanych z komisów samochodowych).

Popularność owej formy finansowania wykazuje stałą tendencję rosnącą (jak pokazuje podsumowanie roku 2018 publikowane przez Związek Leasingu Polskiego).

PODSTAWOWE CECHY POŻYCZKI LEASINGOWEJ

Pomimo faktu, że pożyczka leasingowa stanowi połączenie kredytu z leasingiem, to jednak produkt ten posiada więcej cech kredytowych. Można nawet użyć stwierdzenia, że pożyczka leasingowa to nic innego jak kredyt udzielany nie przez Bank tylko przez firmę leasingową.

W stwierdzeniu tym jest wiele prawdy. Tylko czy dla finalnego klienta ma to znaczenie. Ma i to bardzo duże. Przede wszystkim firmy leasingowe są mniej restrykcyjne w udzielaniu finansowania niż Banki, które podlegają pod takie instytucje jak KNF. Firma leasingowa jest w stanie udostępnić prostą i szybką procedurę uzyskania pożyczki najczęściej na uproszczonych zasadach bez konieczności przestawiania dokumentów finansowych (oświadczenie o uzyskiwanym przychodzie i dochodzie) i bez zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US. Jest to oczywista przewaga nad kredytem.

Pożyczka leasingowa ma analogiczne korzyści podatkowe jak kredyt. Zaciągając pożyczkę klient może w koszt uzyskania przychodu zaliczyć część odsetkową raty oraz dodatkowo, z racji własności przedmiotu finansowania, może go amortyzować. Oznacza to, że klient podatek VAT odliczy jednorazowo i (w razie potrzeby) może jednorazowo zamortyzować środek trwały, jeśli spełni określone warunki. Raty pożyczki są zwolnione z podatku VAT.

Kolejnym ważnym wyróżnikiem tej formy finansowania jest brak minimalnego okresu trwania umowy (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, ale o tym w kolejnych odsłonach naszego bloga). Pożyczkę możemy, więc zaciągnąć chociażby na 6 miesięcy czy 12 miesięcy. Co więcej pożyczkę również możemy w dowolnym momencie jej trwania całkowicie zamknąć na analogicznych zasadach jak każdy kredyt. W takim przypadku pozostałe do spłaty odsetki oczywiście zostaną nam anulowane.

Pożyczka jest dobrym sposobem na sfinansowanie nabycia przedmiotów sprzedawanych na podstawie faktury VAT-marża. Dotyczy to zazwyczaj używanych samochodów osobowych, ale także innych przedmiotów sprzedawanych bez VAT. Warto również zwrócić uwagę na dostępne parametry finansowania. Pożyczką w wielu instytucjach (oczywiście w zależności od przedmiotu finansowania) jesteśmy w stanie sfinansować nawet 100% wartości przedmiotu na okres nawet 120 miesięcy. Firmy udzielające tej formy finansowania stosują wobec klientów dodatkowe zabezpieczenia przy zawarciu umowy. Są nimi zazwyczaj:

  • przewłaszczenie częściowe przedmiotu finansowania (tak zwana współwłasność w przypadku pojazdów rejestrowanych w Wydziale Komunikacji firma leasingowa jest współwłaścicielem przedmiotu w dowodzie rejestracyjnym zazwyczaj w 49%) lub zastaw rejestrowy (zabezpieczenie wierzytelności)
  • cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej
  • weksel z deklaracją wekslową (nie każda firma leasingowa)
  • cesja z dotacji (jeśli takowa występuje)

CO MOŻEMY SFINANSOWAĆ POŻYCZKĄ LEASINGOWĄ?

Pożyczka leasingowa może zostać przeznaczona na sfinansowanie:

  • samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5t
  • motocykli, motorowerów, skuterów, quadów
  • pozostałych pojazdach ciężarowych powyżej 3,5t (autobusy, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy)
  • maszyny i urządzenia
  • sprzęt medyczny
  • sprzęt IT

Głównie pożyczką leasingową finansowane są maszyny i urządzenia, ale od 2017 roku rośnie znaczenie tego produktu przy finansowaniu pojazdów do 3,5t.

POŻYCZKA LEASINGOWA – WADY

Niestety pożyczka leasingowa obok swoich zalet ma też kilka zasadniczych wad. Po pierwsze pożyczka obniża zdolność kredytową. Być może również zobowiązanie to będzie widoczne w BIK (nie dotyczy to wszystkich firm udzielających pożyczki – zanim ją zaciągniesz warto, więc się upewnić jak jest w przypadku wybranego przez Ciebie pożyczkodawcy). Może się również okazać, że w przypadku pożyczki firma leasingowa będzie wymagała zdecydowanie wyższego wkładu własnego niż w przypadku leasingu, (choć tak jak wcześniej pisałem znajdziemy również finansowania bez wymaganego wkładu własnego).