Ubezpieczenie GAP

Z ubezpieczeniem GAP mamy do czynienia bardzo często przy finansowaniu pojazdów kredytem samochodowym, pożyczką leasingową czy typowym leasingiem. Czym właściwie jest owe ubezpieczenie i czy warto je wziąć pod uwagę?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) zapewnia Użytkownikowi pojazdu zwiększone poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ta forma zabezpieczenia pokrywa straty związane z utratą wartości pojazdu w czasie w przypadku wystąpienia dwóch zdarzeń: szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Działa tylko i wyłącznie w przypadku ww. zdarzeń.  Ma to duże znaczenie w przypadku samochodów finansowanych kredytem, pożyczką lub leasingiem, ponieważ w niesprzyjających okolicznościach może okazać się, że wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie AC z trudem pokryje pozostałe do spłaty zobowiązania wobec finansującego. Ubezpieczenie GAP idzie w parze z ubezpieczeniem Auto Casco – nie ma możliwości wykupienia polisy GAP nie mając jednocześnie zabezpieczenia w postaci polisy AC na pojeździe.

PRZYKŁAD:

Dziś kupujesz nowe auto z salonu samochodowego o wartości 80 000 zł netto. Z racji tego, że nie dysponujesz wolnymi środkami zaciągasz leasing na okres 5 lat. Po  3 latach użytkowania pojazdu masz przykre zdarzenie losowe – kolizja. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz ubezpieczone auto kwalifikuje zdarzenie, jako szkodę całkowitą. Ubezpieczyciel szacuje wartość rynkową pojazdu (na dzień powstania szkody) powiedzmy na 45 000 zł Niestety przez ten czas Twoje auto straciło nieco na wartości. Pamiętaj, że różne marki aut będą miały różne straty wartości, niektóre małe jak na przykład Mercedes, inne większe – Renault. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości 45 000 zł, które w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć saldo pozostałe do spłat. Gdy suma ta nie wystarczy niestety będziesz zmuszony do wyłożenia różnicy z własnych środków. Żeby tej sytuacji uniknąć warto nabyć ubezpieczenie GAP.

GAP - przykład

Ubezpieczeniem GAP jesteśmy w stanie objąć nowe i używane:

 • auta osobowe i ciężarowe do 3,5t
 • pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t

Oczywiście ww. pojazdy muszą spełniać dodatkowe kryteria (w zależności od ubezpieczyciela) takie jak:

 • określony wiek w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia oraz określony wiek wraz z okresem ubezpieczenia (z reguły wartości te wynoszą odpowiednio: wiek maksymalnie 6-8 lat, wiek + okres 12-14 lat)
 • obowiązkowe ubezpieczenie AC na pojeździe
 • określona wartość początkowa (z reguły do 500 000 zł)

Należy również pamiętać, że zazwyczaj ubezpieczyciele mają również dość pokaźną listę pojazdów wykluczonych z ubezpieczenia. Do takowych możemy zaliczyć:

 • taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób
 • pojazdy specjalne lub uprzywilejowane
 • pojazdy nauki jazdy
 • motocykle, motorowery, quady
 • ciągniki rolnicze
 • pojazdy do przewozów ładunków niebezpiecznych
 • przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, samochody z częścią mieszkalną lub kempingowe
 • używane w wyścigach lub rajdach, oraz pojazdy o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji określonej przez producenta

Rodzaje ubezpieczeń GAP

GAP zazwyczaj występuje w kilku wariantach. Opcje te, oprócz ceny, różnią się zakresem odpowiedzialności.

 • GAP FAKTUROWY. Ubezpieczenie to pokrywa różnicę powstałą pomiędzy wartością fakturową (z dnia nabycia pojazdu) a jego wartością rynkową z dnia wystąpienia zdarzenia. Oznacza to wypłatę dwóch odszkodowań: z tytułu posiadanej polisy AC oraz ubezpieczenia GAP. Mając wykupione ubezpieczenie GAP i AC powinniśmy otrzymać kwotę odszkodowania równą cenie zakupu nowego samochodu. Uzyskane dodatkowe środki możesz przeznaczyć na: zabezpieczenie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt / leasing) – w pierwszej kolejności, zakup nowego pojazdu lub też na inny  dowolny cel. Warto zaznaczyć, że GAP fakturowy może występować zarówno w wariancie netto jak i brutto.
 • GAP FINANSOWY. Ubezpieczenie w tym wariancie pokrywa różnicę powstałą pomiędzy wartością zobowiązania finansowego pozostałego do spłaty a wartością rynkową pojazdu z dnia wystąpienia zdarzenia. Oznacza to pewność, że zobowiązanie finansowe zostanie w 100% rozliczone bez konieczności dokonywania dodatkowych dopłat. Niestety w tym przypadku nie uzyskasz dodatkowych środków finansowych z tytułu ubezpieczenia.
 • GAP INDEKSOWY. Ubezpieczenie to w momencie wystąpienia zdarzenia daje dodatkową wypłatę gotówkową 20 lub 30% wartości rynkowej pojazdu na dzień powstawania szkody. Środki uzyskane w ten sposób w pierwszej kolejności zostają spożytkowane na spłatę zobowiązania finansowego. Dopiero, gdy finansowanie zostanie w całości rozliczone klient może liczyć na zastrzyk dodatkowej gotówki.

Koszty zawarcia ubezpieczenia GAP mogą być bardzo różne w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oferującego produkt. Jego cena zależy od typu pojazdu, wartości pojazdu, okresu ochrony, wybranego wariantu ubezpieczenia (fakturowy, finansowy, indeksowy) i maksymalnej kwoty odszkodowania. Reasumując koszt ubezpieczenia nie powinien być wysoki i przy najlepszym wariancie powinien oscylować w granicy 0,7% – 1,1% wartości pojazdu rocznie.

Jeśli zdecydujesz się na wybór ubezpieczenia GAP, zwróć uwagę na:

 • okres trwania ubezpieczenia – większość sprzedawanych przez nas produktów zapewnia ochronę przez cały okres finansowania – zazwyczaj jednak nie dłużej jak 60 m-cy
 • ochrona od wartości netto lub brutto – ma to wpływ na sposób rozliczenia ewentualnej szkody
 • maksymalną sumę wypłaty odszkodowania – różne produkty oferują różne sumy ubezpieczenia. inaczej do nich podejdziesz kupując auto osobowe za 50 000 zł netto, a inaczej kupując ciągnik siodłowy za 300 000 zł
 • wybór opcji ubezpieczenia – GAP fakturowy, finansowy, indeksowy
 • sposób płatności – za ubezpieczenie GAP możesz zapłacić jednorazowo lub w ratach (rozwiązanie to może generować dodatkowe koszty)

Czy warto, więc wykupić polisę GAP?

Jednoznacznie nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Jeśli jedno z dwóch zdarzeń nie wystąpi (szkoda całkowita lub kradzież pojazdu) może się okazać, że „niepotrzebnie” zostały wydane środki. Pamiętajcie jednak, że dobrze skonstruowany GAP zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego i tak zwanego świętego spokoju przy nieprzewidzianych zdarzeniach. Na ile wyceniasz swój spokój – to już indywidualne podejście każdego z Was. Osobiście rekomendujemy rozszerzenie ochrony pojazdu ubezpieczeniem GAP praktycznie zawsze. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których klient decyduje się na finansowanie pojazdu relatywnie dużym wkładem własnym np. 40% – 45%. Przy takim rozwiązaniu zazwyczaj zawsze ubezpieczenie AC pokryje wartość zobowiązania pozostałą do spłaty. Pamiętajmy jednak, że jeśli nawet finansujący zaspokoi się z AC, to pozostała kwota – w tym z odszkodowania GAP – trafi do klienta. Czyli po prostu dostanie się więcej pieniędzy po rozliczeniu umowy.

Podsumowując, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie GAP?

 • dodatkowy produkt ubezpieczeniowy, którym można uzupełnić finansowanie pojazdu lub zwykły zakup gotówkowy
 • mnogość form i rozwiązań (kilka wariantów dostosowanych do potrzeb klienta z różnymi sumami ubezpieczeniowymi)
 • komfort i bezpieczeństwo
 • dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy ceną zakupu / kwotą na polisie AC, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy AC na dzień wystąpienia szkody
 • zabezpieczenie spłaty zobowiązania finansowego przy kredycie lub leasingu
 • brak sporów z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania z tytułu AC
 • szybka likwidacja szkody
 • dodatkowy rabat na marży finansowania

Autor artykułu: Grzegorz Baumgart