Ubezpieczenia obowiązkowe w leasingu

Z racji konstrukcji samej umowy leasingu, w której właścicielem przedmiotu finansowania każdorazowo jest leasingobiorca, oczywistym faktem jest obowiązek ubezpieczenia przedmiotu finansowania w pełnym zakresie.

Ubezpieczenia pojazdów w leasingu

W przypadku leasingu pojazdów mamy do czynienia z pełnym ubezpieczeniem OC i AC. Żaden leasingodawca nie pozwoli sobie na ubezpieczenie przedmiotu tylko pod kątem obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przedmiot leasingu musi być ubezpieczony od ryzyka uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia czy też utraty. Rozwiązanie to chroni obie strony umowy: leasingodawcę przed ewentualnymi trudnościami z odzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez użytkownika, a leasingobiorcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z naprawą pojazdu.

Z racji tego, że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu niestety to ona „narzuca” wybór ubezpieczyciela. Zazwyczaj firmy leasingowe będą nakłaniały do wyboru ubezpieczyciela z ich oferty. Do dyspozycji zazwyczaj mamy kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którym współpracuje dana firma leasingowa. Są to towarzystwa cieszące się renomą na polskim rynku. Jeśli skorzystamy z dedykowanego rozwiązania dodatkowo możemy liczyć na: obniżenie marży do transakcji (oferta będzie nieco tańsza), dodatkowe usługi związane z likwidacją szkody, brak dodatkowych kosztów administracyjnych czy możliwość rozłożenia polisy na raty, (co może być pomocnym rozwiązaniem). Czy oferty ubezpieczenia z ramienia finansującego będą atrakcyjne cenowo? Często tak, co nie jest niestety regułą. Na pewno zyskają na takim rozwiązaniu osoby nieposiadające zniżek. W odwrotnym przypadku może nie być już tak słodko. Pamiętajmy jednak, że w większości firm jest szansa na negocjację wysokości składki ubezpieczeniowej – warto z takiej opcji skorzystać.

Jeśli jednak mimo wszystko chcielibyśmy skorzystać z zewnętrznej polisy komunikacyjnej to miejmy na uwadze, że każdorazowo musi się na to zgodzić leasingodawca. Firmy z reguły mają przygotowany w tym celu druk oferty ubezpieczenia obcego, na którym zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące przyszłej polisy. Leasingodawcy dążą do tego, aby ubezpieczenia były odpowiedniej jakości. Unikają współpracy z ubezpieczycielami o wątpliwej reputacji, co w praktyce przekłada się na listę preferowanych TU. W praktyce oznacza to, że nie będziemy mogli skorzystać z budżetowych polis typu direct. Dodatkowo wymogiem jest żeby polisa była pozbawiona różnego rodzaju wyłączeń i ograniczeń np. zniesiony udział własny, sposób rozliczania szkody czy franszyza redukcyjna. Jeśli już przebrniemy przez proces weryfikacyjny i uzyskamy zgodę na polisę zewnętrzną to zazwyczaj leasingobiorca obarczy nas dodatkową opłatą administracyjną (rząd wielkości ok. 200-250 zł netto). Dodatkowo pamiętajmy, że polisa obca raczej nie może być płacona w ratach oraz niestety warunki finansowania będą nieco gorsze niż z polisą leasingodawcy.

Zupełnie oddzielnym tematem jest wznowienie ubezpieczenia komunikacyjnego w leasingu – temat ten szczegółowo omówimy w kolejnych naszych wpisach.

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń w leasingu

Ubezpieczenia innych przedmiotów w leasingu zasadniczo niewiele różnią się między sobą. Tak samo jak w przypadku aut polisa musi spełniać określone kryteria oraz być wystawiona przez renomowanego ubezpieczyciela. Nieco inaczej przedstawia się z kolei kwestia ceny polis. Te są zdecydowanie niższe niż ubezpieczenia komunikacyjne. Dlatego też bardzo często leasingodawcy od razu proponują ubezpieczenie wieloletnie na cały okres finansowania. Jeśli finansujesz maszynę czy urządzenie warto skorzystać z ubezpieczenia dedykowanego. Rozbieżności cenowe są z reguły niewielkie – to raz, a dwa – bardzo często pojawiają się z zewnątrz problemy z wystawieniem polisy spełniającej odpowiednie kryteria. Wybierając polisę od leasingodawcy zaoszczędzimy sobie czas i sporo nerwów.

Autor artykułu: Grzegorz Baumgart