Tabela opłat w leasingu czy ryczałt

Sens stosowania przez firmy leasingowe dodatkowych opłat za tzw. obsługę umów leasingowych jest jak najbardziej zrozumiały i wymaga przez leasingodawców określonych nakładów osobowych. Bardzo rzadko, bowiem zdarza się, że leasingobiorca przez cały czas trwania umowy leasingowej nie wystąpi do finansującego z równymi wnioskami typu: zmiana danych teleadresowych, prośba o duplikat faktur, przygotowanie różnorakich aneksów do umowy ect. W związku z tym finansujący dodatkowe koszty z tym związane przerzucają na klientów. Sposób przerzucenia tych opłat może odbyć się na dwa sposoby: poprzez Tabelę Opłat i Prowizji lub przez tzw. zryczałtowaną roczną opłatę administracyjną.

Tabela opłat i prowizji w leasingu jest niczym innym jak zestawieniem czynności, które podlegają dodatkowej opłacie za każdorazowe ich dokonanie. Najczęściej w tabeli tej znajdziemy opłaty związane z:

  • nabyciem pojazdu: koszty rejestracji, wymiany dowodu rejestracyjnego, sprawdzenie przedmiotu w Krajowym i Europejskim Rejestrze Zastawów
  • zmianami w umowie: cesja, zmiana zabezpieczeń, zmiana harmonogramu, wcześniejsze zakończenie umowy
  • czynnościami rejestracyjnymi: rejestracja pojazdu w Wydziale komunikacji, przerejestrowanie, wymiana dowodu rejestracyjnego, zmiana parametrów technicznych przedmiotu wskutek czynności wykonanych przez korzystającego: instalacja LPG, hak, zmiana liczby miejsc etc.
  • ubezpieczeniem i likwidacją szkód: opłata za zastosowanie ubezpieczenia obcego, przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją szkody, wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania, zgoda na rozłożenie składki na raty
  • czynności prewindykacyjne i windykacyjne: monity, wezwanie do zapłaty, wizyta windykatora itp.
  • inne czynności administracyjne: opinia do umowy, wezwanie do opłacenia mandatu itp.

Jak widać liczba czynności jest dość pokaźna. Dość pokaźne mogą być również wysokości opłat związanych z tymi czynnościami. Wartości te potrafią wahać się od kilkunastu do kilkuset złotych. Zdarzają się również opłaty rzędu kilku tysięcy złotych, ale z reguły dotyczą one czynności związanymi z wznowieniem już wypowiedzianej umowy leasingowej. Nie można również odnieść wrażenia, że niektóre firmy zrobiły sobie z Tabel dodatkowe źródło niemałych dochodów.

Warto jest, więc na ten element zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. Częstym zjawiskiem, bowiem jest rekompensowanie sobie niższej oferty cenowej właśnie tabelami opłat i prowizji.

Innym rozwiązaniem, które staje się coraz bardziej popularne jest stosowanie tzw. rocznej zryczałtowanej opłaty administracyjnej. W opłacie tej zawarta jest zdecydowana większość opłat (w tym również rejestracja pojazdu), ale niestety nie wszystkie. Klient nadal będzie obciążony takimi kosztami jak: windykacji i prewindykacji, zgody finansującego na ubezpieczenie obce czy cesje. Za pozostałe czynności klient nie będzie obaczony dodatkowymi opłatami. Nie zmienia to faktu oczywiście, że rok do roku klient musi pogodzić się z faktem dodatkowej opłaty, raz na rok, przez cały okres trwania umowy. Rząd wielkości opłaty to od 100 do około 200 zł netto. Warto jednak przy tej okazji zwrócić uwagę, jakie dokładnie elementy nie podlegają ryczałtowi i za jakie czynności przyjdzie nam extra zapłacić.

Kluczowe znaczenie dla możliwości oceny, która opcja dla klienta będzie korzystniejsza to sposób obsługiwania umowy. Jeśli mamy tendencję do tego, żeby, co najmniej kilka razy do roku prosić leasingodawcę o dodatkowe czynności: zmiany adresów, danych teleadresowych, mandaty czy likwidacja szkód warto wybrać opcję zryczałtowanej opłaty. Jeśli zaś wszelkie elementy zostaną dobrze skonfigurowane przez klienta przed zawarciem umowy i w trakcie jej trwania nie będzie większej konieczności zwracania się do finansującego z prośbami lepiej wybrać Tabelę Opłat i Prowizji. Wychodząc naprzeciw takim dylematom jedna z firm leasingowych daje swoim klientom możliwość wyboru ww. opisanych dwóch opcji. Reasumując nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która opcja będzie korzystniejsza 🙂

Autor artykułu: Grzegorz Baumgart