Klient zawsze wybiera przedmiot leasingu

Konstrukcja leasingu, jako formy finansowania środków trwałych polega na tym, że to klient wskazuje leasingobiorcy przedmiot, który chce sfinansować oraz dostawcę, od którego zamierza nabyć dany przedmiot a następnie zwraca się do leasingobiorcy z prośbą o jego finansowanie. Oczywiście przedmiot zazwyczaj musi spełniać określone kryteria przyjęte w polityce leasingodawcy (np. określony wiek) – o tym fakcie pisaliśmy we wcześniejszych naszych publikacjach. Oprócz tego firmy leasingowe weryfikują dostawców przedmiotów (tzw. autoryzacja). Możemy się niekiedy spotkać z sytuacją, w której leasingodawca nie będzie chciał zrealizować danej transakcji z wskazanym przez klienta dostawcą. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zmiana dostawcy sprzętu. Nie zmienia to faktu, że za wybór przedmiotu finansowania i jego dostawcy odpowiada zawsze klient.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu długoterminowego pojazdów. W tym przypadku zazwyczaj finansujący jest w stanie przygotować ofertę kompleksową ofertę finansowania wraz z konkretną propozycją samochodów. Klient może wybrać wówczas określone cechy pojazdu, który będzie spełniał jego oczekiwania. Przy wynajmie również klient może wskazać dostawcę pojazdu o ile będzie to autoryzowany dealer danej marki i finansujący przewiduje takową opcję. Niestety nie każdy finansujący będzie takim rozwiązaniem zainteresowany. Są na rynku firmy, które ograniczają dostępność danej oferty tylko i w wyłącznie przy zakupie pojazdu ze swojego źródła.

Z racji tego, że klient dokonuje finalnego wyboru przedmiotu i dostawcy to właśnie on będzie ponosił konsekwencje związane z jego zakupem. Jeśli dla przykładu po uruchomieniu umowy leasingu (kluczowym momentem jest tutaj etap rejestracji auta w Wydziale Komunikacji, zapłata za przedmiot i podpisanie protokołu – zdawczo odbiorczego) klient stwierdzi, że nie pasuje mu chociażby kolor auta lub jednak nie przyda się mu maszyna do produkcji makaronu świderek to niestety nie będzie mógł tak łatwo odstąpić od umowy. Leasingodawcy nie są wypożyczalnią i pomimo tego, że przedmiot jest ich własnością to wyboru świadomie dokonał klient.

Inny wątek tego samego tematu stanowi sytuacja, w której zakupiony przedmiot okazał się być wadliwy. Wszelkie ustalenia związane z naprawą przedmiotu w ramach gwarancji lub rękojmi klient powinien przeprowadzać z dostawcą a nie leasingobiorcą. Ten ostatni nie jest, bowiem stroną sporu – a niestety często klienci błędnie próbują pociągnąć do odpowiedzialności finansującego, który nota bene jest właścicielem owego wadliwego przedmiotu. Pamiętajmy rola leasingodawcy ogranicza się do finansowania – reszta leży po stronie klienta. Umowy leasingu zawierają zapisy, które jednoznacznie wskazują, że to właśnie leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór takiego a nie innego przedmiotu i nie ma tu znaczenia, że firma leasingowa jest jego właścicielem.  Ewentualne roszczenia do dostawcy oparte są na kodeksie cywilnym.

Reasumując zawsze dokładnie przemyśl zakup przedmiotu, jeśli ten będzie finansowany leasingiem, a przy przedmiotach używanych dokładnie sprawdź ich stan techniczny przed sfinalizowaniem transakcji – unikniesz tym samym niepotrzebnych nerwów.

Jeśli szukasz nowego auta z pełną gwarancją, z polskiego salonu i w dodatku z wysokim rabatem flotowym to sprawdź naszą ofertę!

Autor artykułu: Grzegorz Baumgart