Opłaty dodatkowe w leasingu

Z mojego doświadczenia wynika, że większość klientów poszukujących leasingu sprowadza atrakcyjność przedstawionej oferty finansowania do wysokości sumy opłat lub ewentualnie finalnej wysokości raty leasingowej. Nie podlega wątpliwości, że najważniejszy jest koszt finansowania ale warto również pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z zawarciem i obsługą umowy leasingu.

Czy w umowach leasingowych występują opłaty dodatkowe?

Oczywiście, że tak. Do opłat dodatkowych zaliczamy wszelkie dodatkowe koszty i opłaty, które nie są zawarte w harmonogramie (inne niż comiesięczne raty, opłata wstępna oraz wykup). Często zdarza się, że część leasingobiorców dowiaduje się o owych kosztach dopiero w trakcie trwania umowy dlatego warto wypytać o nie przed podpisaniem umowy a najlepiej na etapie ofertowania. Tu jednak sprawa nie okazuje się aż tak jasna i klarowna. Otóż na większości ofert leasingowych zwyczajnie nie znajdziemy informacji o dodatkowych opłatach lub będą one szczątkowe. Sugeruję zatem każdorazowo prosić oferentów o wyszczególnienie wszystkich dodatkowych wydatków, które mogą nas spotkać oraz przedstawienia Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadając ww. informacje będziemy w stanie rzeczowo porównać atrakcyjność przedstawionych nam ofert.

Dlaczego firmy leasingowe stosują opłaty dodatkowe?

Po pierwsze obecna sytuacja rynkowa zmusza poniekąd firmy leasingowe do przerzucania kosztów związanych z obsługą umowy poza ofertę. W przypadku kiedy te zostałyby uwzględnione w ofercie większość klientów pewnie nie zdecydowałaby się na zaciągnięcie zobowiązania. Po drugie obsługa kilkuset tysięcy umów generuje zwyczajnie wysoki koszt po stronie leasingodawcy. Trzeba zatrudnić pracowników, wyposażyć ich w niezbędne narzędzia, zapewnić miejsce pracy itp.

Ogólnie przyjęte zasady dotyczące opłat dodatkowych są takie, że jeśli leasingobiorca bezproblemowo użytkuje przedmiot, terminowo reguluje swoje zobowiązania i nie dokonuje zmian w umowie to z reguły większość opłat go zwyczajnie ominie.

Przechodząc do sedna poniżej przedstawiam najczęściej występujące dodatkowe koszty:

  • Opłata za ubezpieczenie komunikacyjne lub majątkowe. Oczywiście ubezpieczenie w leasingu wymagane jest każdorazowo i nie ma możliwości odstąpienia od niego. Praktycznie każdy leasingodawca proponuje ubezpieczenie ze swojego ramienia (co oczywiście jest wygodnym rozwiązaniem ale niekoniecznie opłacalnym). W przypadku kiedy jednak mimo wszystko chcesz skorzystać z oferty ubezpieczenia zewnętrznego musisz liczyć się z dodatkową opłatą rzędu od 100 do 500 zł netto. Warto mieć na uwadze, że analogiczna opłata zostanie nam doliczona również przy wznowieniu ubezpieczenia.
  • Opłata za rejestrację pojazdu (w przypadku przedmiotów rejestrowanych w Wydziale Komunikacji). Leasingodawca rejestrujący pojazd ponosi koszty związane z samą rejestracją (od 197,5 zł w przypadku rejestracji auta nowego) oraz z obsługą tego procesu. Zazwyczaj koszty te są przerzucane na klienta. W zależności od firmy usługa rejestracji auta kosztuje od 300 do 500 zł netto + faktycznie poniesione koszty w Wydziale Komunikacji. Znajdzie się na rynku kilka firm, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów  nie naliczają kosztów związanych z rejestracją (w zamian za zryczałtowaną opłatę administracyjną – o niej nieco później)
  • Dodatkowe ubezpieczenia typu GAP, LIFE, Ochrona Prawna. W ofercie większości leasingobiorców znajdziemy różnego rodzaju ubezpieczenia dodatkowe. Część z nich rzecz jasna jest warta rozpatrzenia. Zazwyczaj owe dodatki nie występują w racie leasingowej i trzeba za nie zapłacić dodatkowo co miesiąc wraz z ratą.
  • Wycena przedmiotu finansowania (przedmioty używane). Z reguły nie będzie ten element odczuwalny przy finansowaniu używanego auta osobowego (większość firm stosuje tutaj wycenę własną). Jednak w przypadku aut ciężarowych powyżej 3,5t oraz maszyn i urządzeń używanych wymagana jest wycena rzeczoznawcy majątkowego, który oszacowuje wartość rynkową przedmiotu. Koszt wyceny wynosi przeciętnie od 300 zł netto w górę. Cena uzależniona jest od rodzaju , wartości przedmiotu oraz jego lokalizacji. Często za wycenę trzeba zapłacić z góry przed zawarciem umowy leasingu.
  • Opłaty za fotoradary. Właścicielem auta jest forma leasingowa i to do niej trafi informacja o wykroczeniu. Za wskazanie danych użytkownika pojazdu leasingodawcy potrafią naliczyć opłatę nawet do 200 zł netto.
  • Zgoda na wyjazd pojazdem za granicę. W większości firm zachodzi konieczność uzyskania zgody na użytkowanie pojazdu poza granicami kraju. Za ową przyjemność może przyjść nam również zapłacić dodatkową opłatę kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych.
  • Zgoda na użytkowanie pojazdu przez osobę trzecią. Jeśli chcesz żeby pojazd mógł użytkować chociażby Twój pracownik licz się z dodatkową opłatą.
  • Inne popularne koszty: cesja umowy, zmiana harmonogramu, opłata za wcześniejsze zamknięcie umowy, zmiana danych teleadresowych, opłaty za rozłożenie ubezpieczeń na raty

Wszystkie dodatkowe opłaty leasingodawcy umieszczają w Tabeli Opłat i Prowizji lub w Tabeli Opłat Dodatkowych. Obecnie na rynku znajdziemy 5 firm leasingowych, które nieco inaczej podchodzą do dodatkowych kosztów. A mianowicie stosują tak zwaną roczną zryczałtowaną opłatę administracyjną, w której zawarte są prawie wszystkie opłaty dodatkowe (poza opłatami pre windykacyjnymi i windykacyjnymi). Płacąc od 145 zł do 200 zł netto rocznie, leasingodawca nie naliczy już typowych opłat z tabeli, m.in. za rejestrację pojazdu, za zmianę harmonogramu spłat, fotoradary i inne. Kluczowe znaczenie dla możliwości oceny czy takie rozwiązanie będzie dla nas korzystniejsze to sposób, w jaki będziemy obsługiwać umowę i jak będziemy korzystać z przedmiotu.

Autor artykułu: Grzegorz Baumgart