oc i ac na leasing

Jak powszechnie wiadomo życie potrafi pisać różne scenariusze. Te różowe i te w ciemnych barwach. W poprzednich wpisach na moim blogu pisałem, jakie konsekwencje niesie za sobą śmierć leasingobiorcy czy też niezdolność leasingobiorcy do pracy zarobkowej.

Większość naszych klientów przy zawieraniu umowy nie zastanawia się nad tymi elementami, wychodząc z założenia – “przecież mnie to nie dotyczy”. Jestem uważny, dbam o siebie, więc co może się przydarzyć? Nieco przewrotnie przy zawieraniu umowy leasingu pytam klientów, kogo klient wskazuje, jako leasingobiorcę zastępczego?

Zazwyczaj zapada wtedy niezręczna cisza, która przerywana jest pytaniem, kto właściwie jest leasingobiorcą zastępczym i o co właściwie chodzi. Leasingobiorcą zastępczym jest jego prawny spadkobierca, czyli najbliższa rodzina, która będzie sama musiała uprać się ze spłatą pozostałego zobowiązania.

“No tak, ale przecież zawsze można oddać przedmiot finansowania leasingobiorcy” – pada często z ust zdezorientowanego klienta. Oczywiście jest to fakt, ale nie zawsze zwrot przedmiotu finansowania doprowadzi do rozliczenia umowy. Finansujący będzie przede wszystkim musiał sprzedać przedmiot, co może trwać w zależności od tego czy przedmiot jest łatwo zbywalny czy też nie. Jeśli kwota uzyskana za sprzedaż przedmiotu pokryje saldo do spłaty to umowa się rozliczy. W przeciwnym przypadku trzeba liczyć się z dopłatą ze strony spadkobierców.

Oczywiście są też inne możliwości takie jak wykup przedmiotu finansowania lub kontynuowanie umowy przez spadkobierców. Pierwsze rozwiązanie wiąże się jednak z posiadaniem na ten cel wolnych środków finansowych. Drugie również będzie wymagało środków finansowych, ale rozłożonych w czasie.

Czy jesteśmy, zatem w stanie zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami?

Oczywiście, że tak. Z pomocą przychodzi właśnie OC i AC na umowę leasingu. Jeśli myślisz, że rozwiązanie te dotyczy ubezpieczenia przedmiotu finansowania to jesteś niestety w błędzie.  Dzięki OC i AC na umowę leasingu możesz mieć pewność, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięty leasing oraz utrzymać standard życia na obecnym poziomie!

Przechodząc do szczegółów, OC na umowę leasingu stanowi program zabezpieczenia umowy leasingowej. Umowa OC to typowe ubezpieczenie ochronne na życie. Niezależnie jak będzie – będzie dobrze. Umowa zawierana jest na minimum 5 lat. Możemy ją dostosować do okresu finansowania. Za miesięczną składkę około 43 zł czterdziestoletni klient otrzyma ochronę swojego życia na 100 000 zł wraz z opcjami przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela na wypadek niezdolności do pracy, poważnego zachorowania i poważnego inwalidztwa.

Dodatkowo jeszcze mamy możliwość dokupienia umów dodatkowych takich jak: śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy, kompleksowe poważne zachorowanie, poważne inwalidztwo, pobyt w szpitalu lub operacje. Jak widać nic nie będzie nas w stanie zaskoczyć. Warto jednak zwrócić uwagę, że OC na umowę leasingu jest typowym programem ochronnym. Jeśli umowa dobiegnie do końca to klient oprócz ochrony nie będzie czerpać z umowy dodatkowych korzyści.

Umowa AC na umowę leasingu z kolei jest nieco bardziej rozbudowana gdyż oprócz ochrony życia klienta, które będzie stanowiło pełne zabezpieczenie umowy leasingu, dodatkowo da klientowi program oszczędnościowy. Zawierając, więc umowę równolegle z leasingiem zyskamy zarówno zabezpieczenie jak i jednocześnie będziemy gromadzili środki na dowolny cel. Można, więc powiedzieć, że na leasingu jeszcze dodatkowo zarobimy i to nie mało.

Jak wygląda to w praktyce? AC na umowę leasingu zawierany jest na okres minimum 10 lat. Składka rzecz jasna będzie wyższa niż przy wariancie OC. Za miesięczną składkę 220 zł czterdziestoletni klient otrzymuje: ubezpieczenie na wypadek śmierci na 100 000 zł, opcje przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela na wypadek: niezdolności do pracy, poważnego zachorowania i poważnego inwalidztwa. Jak widać zakres jest analogiczny do programu OC. Dodatkowo jednak klient otrzymuje GWARANTOWANE świadczenie z tytułu dożycia w wysokości 19 800 zł + dodatkowo premie roczne i premię końcową. Przy mocno zaniżonych szacunkach wyjdzie około 22 000 zł (średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi od 8% do 12%)! W dodatku środki te nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych i są wypłacane niezależnie od postępowania spadkowego. Dodatkowo możemy kupić również analogiczne opcje przejęcia opłacania składek.

Jak widać są możliwe ciekawe rozwiązania zabezpieczające umowę leasingową oraz dające ciekawe możliwości inwestycyjne bez jakiegokolwiek ryzyka. Więcej na temat OC i AC na umowę leasingu przeczytasz na stronie bezobaw.online. Ubezpieczenia mają to do siebie, że warto zadbać o nie o 5 lat za wcześnie niż o 5 minut za późno… Nigdy, bowiem nie wiemy, kiedy zgaszone zostanie nam światło…