Autem w leasingu na wakacje

Wakacje to wzmożony okres wyjazdów zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. Wielu użytkowników pojazdów w leasingu zastanawia się jak postępować przy podróżach zagranicznych leasingowanym autem. Czy zachodzi konieczność spełnienia dodatkowych formalności? Jak wygląda sprawa ubezpieczenia i innych kwestii? Jak powinniśmy się przygotować do wyjazdu za granicę?

Sprawa związana z wyjazdem leasingowanego pojazdu za granicę wbrew pozorom jest dość prosta i sprowadza się do zweryfikowania trzech kluczowych elementów:

  1. jakie są wymogi w tym zakresie leasingodawcy,
  2. zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej pojazdu
  3. jakie są wymogi formalne nakładane przez Państwa, w których będziemy się owym autem poruszać.

Wymogi leasingodawców sprowadzają się głównie do wydania zgody na użytkowanie pojazdu poza granicami Polski. Firmy leasingowe bardzo różnie podchodzą do tej sprawy. Jedne uważają ten element na tyle oczywisty, że wystawiają upoważnienie automatycznie po uruchomieniu umowy leasingowej. Inne z kolei wymagają pisemnej prośby leasingobiorcy i wystawiają owy dokument bezpłatnie. Niestety na rynku znajdą się również leasingodawcy, którzy za wydanie zgody na wyjazd zagranicę obarczą klienta dodatkową opłatą manipulacyjną (rząd wielkości kilkadziesiąt lub kilkaset złotych). Co prawda można również udać się na zagraniczne wakacje bez zgody finansującego. Zazwyczaj finansujący nie ma jak skontrolować tego faktu, chyba, że dojdzie do jakiegoś przykrego zdarzenia drogowego: stłuczka, kradzież lub inna szkoda. Dlatego też odradzam jednak wyjazdu przed wcześniejszym poinformowaniu firmy leasingowej. To czy leasingodawca będzie wymagał od Ciebie wydania upoważnienia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umowy. Warto się z nimi szczegółowo zapoznać chcąc zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów podczas urlopu.

Kolejna kwestia to wymogi formalne Państw, po których terytorium będziemy się poruszać. W większości europejskich krajów nie będzie problemem, jeśli nie będziemy posiadać upoważnienia, ale pamiętajmy, że teoretycznie obowiązek posiadania pisemnej zgody jednak istnieje. Alternatywą dla upoważnienia ze strony leasingodawcy może być też upoważnienie PZM, ale o tym elemencie nie chciałbym się rozwodzić gdyż dokument ten wystarczy tylko w przypadku zapisów w OWU o braku konieczności posiadania zgody ze strony finansującego.

Oczywiście przez cały okres trwania umowy leasingu, niezależnie od miejsca użytkowania, auto musi obligatoryjnie być ubezpieczone polisą OC i AC. Do poruszania się w większości europejskich Państw takie ubezpieczenie w zupełności wystarczy, ale wyjazd do krajów podwyższonego ryzyka wiązać się będzie z doubezpieczeniem. Mowa o państwach należących do następującej grupy: Rosja, Ukraina, Mołdawia oraz Białoruś. Częstym rozwiązaniem jest wykluczenie „kradzieżowej” ochrony z tytułu AC na terenie wymienionych krajów.  Kolejna kwestia to obowiązek posiadania Zielonej Karty. Jeśli podróżujemy do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy powinniśmy zadbać o Zieloną Kartę, czyli OC w ruchu zagranicznym. Zazwyczaj ubezpieczyciele wydają owy dokument bezpłatnie. Wybierając się za granicę pamiętajmy również o zadbaniu o stan techniczny pojazdu. Sugerujemy również wykupienie ubezpieczenia assistance, które zapewni nam niezbędną pomoc w przypadku awarii pojazdu. Te możemy nabyć na określony okres np. 30 dni. Miejmy, też na uwadze, że assistance niestety nie będzie działać wszędzie. Blok wschodni zazwyczaj jest wykluczony z pomocy assistance.

Autor artykułu:  Grzegorz Baumgart