Jak analizować oferty leasingowe?

Mając do czynienia z setkami klientów, prowadząc tysiące rozmów handlowych chcąc nie chcąc zauważamy, że klienci w różny sposób podchodzą do kwestii porównania otrzymanych ofert leasingowych. Na pierwszy rzut oka porównanie to nie należy do zbytnio skomplikowanych operacji. Leasingodawcy w podobny sposób bowiem prezentują swoje oferty co jeszcze bardziej ułatwia ich porównanie. Jednak jak to mawiają diabeł tkwi w szczegółach. Postaramy się owe szczegóły rozłożyć na czynniki pierwsze.

Na jakie elementy warto zwrócić uwagę analizując ofert kilku firm leasingowych:

SUMA OPŁAT LEASINGOWYCH:

Powinien być to podstawowy element, za pomocą którego jesteśmy w stanie zweryfikować atrakcyjność oferty lub porównać ją z innymi. Z reguły każda oferta leasingu powinna zawierać ten element. Tyle teorii. Praktyka pokazuje z kolei, że każda firma leasingowa na swój sposób liczy sumę opłat (bardzo często pomijając na przykład wykup), a niektóre z nich na ofertach nie zawierają takowego elementu. Jeśli otrzymana przez Ciebie oferta nie zawiera sumy opłat – poproś doradcę o przygotowanie oferty z tym parametrem.

Ogólna zasada mówi o tym, że prawidłowo wyliczona suma opłat leasingowych powinna uwzględniać wszystkie opłaty podczas trwania leasingu z uwzględnieniem wykupu.

Pamiętajmy, że suma opłat nie stanowi o atrakcyjności oferty – zwracajmy uwagę na finalną wysokość rat leasingowych oraz opłat dodatkowych, bo to właśnie te elementy w parze z niewidzialnymi elementami będą świadczyć o tym czy oferta jest godna rozpatrzenia.

ILOŚĆ RAT:

Sprawa ilości rat na ofercie leasingowej wydaje się na pozór być banalna. Chcąc zaciągnąć zobowiązanie leasingowe załóżmy na 4 lata spodziewamy się, że na ofercie pojawi się 48 rat leasingowych. W większości przypadków tak właśnie się dzieje.

Zastosowanie takiego rozwiązania niesie jednak za sobą pewną niedogodność ze strony klienta w kontekście ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Jeśli zostanie zastosowana ilość rat 48 to na zakończenie umowy leasingu trzeba będzie zawrzeć ubezpieczenie na warunkach firmy leasingowej pomimo tego, że umowa skończy się za kilka dni. Sugerujemy więc stosować zasadę okres finansowania w miesiącach pomniejszony o 1. Mniejsza ilość rat (w naszym przypadku 47) w 100% nie gwarantuje, że uwolnimy się z kontynuacji ubezpieczenia. Wszystko bowiem zależy od konkretnych dat zawarcia polisy.

OPROCENTOWANIE:

Podstawowa kwestia na jaką musimy zwrócić uwagę to czy oferta została przygotowana na podstawie stałej czy zmiennej stopy procentowej. Stała stopa procentowa daje nam gwarancję niezmienności raty przez cały okres finansowania. Zazwyczaj jednak leasingodawcy bazują na zmiennej stopie opartej o WIBOR 1M lub 3M (a dla leasingów walutowych EURIBOR lub LIBOR). Zastosowanie zmiennej stopy procentowej niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości raty leasingowej w okresie trwania umowy. Jeżeli wzrosną / zmaleją wskaźniki WIBOR, to wzrośnie / zmaleje także rata leasingu. W przypadku zastosowania WIBOR 1M leasingodawca będzie mógł ratę modyfikować w cyklach raz na miesiąc, a w przypadku WIBOR 3M raz na kwartał.

Wysokość przyjętego WIBOR powinna bezwzględnie znaleźć się na ofercie. Przyjęty przez finansującego wskaźnik powinien jak najmniej odbiegać od aktualnego. Bieżący WIBOR można sprawdzić na portalach typu money.pl czy bankier.pl

Finalne oprocentowanie leasingu to suma wysokości zastosowanego WIBOR i marży firmy leasingowej (ta z kolei jest uzależniona od wielu czynników).

PREZENTACJA OFERTY:

Sposób prezentacji poszczególnych elementów na ofertach jest podobny w większości firm leasingowych. Często jednak spotykamy się z rozwiązaniami ukrywania pewnych niewygodnych elementów.

Z racji tego, że leasing idzie w parze z podatkiem VAT większość leasingodawców prezentuje swoje oferty w wartościach netto. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest przedstawianie zarówno wartości netto jak i brutto.

Dobrze przygotowana oferta powinna zawierać również następujące dane:

 • prawidłowo wyliczona suma opłat leasingowych
 • zastosowana wartość podatku VAT
 • informacja o zastosowanej stopie procentowej WIBOR
 • kalkulacja stawki ubezpieczenia przedmiotu leasingu
 • dodatki do umowy wraz z informacją o sposobie płatności
 • inne ważne informacje dotyczące umowy

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU FINANSOWANIA:

Z reguły leasingodawcy informują klienta o opcjach ubezpieczeniowych (komunikacja w przypadku środków transportu i majątek w przypadku pozostałych środków trwałych) od razu przy ofercie. Jeśli nie otrzymaliśmy tej informacji, należy zapytać o koszt ubezpieczenia.

Warto jest sprawdzić czy zaproponowane przez firmę leasingową warunki będą dla nas atrakcyjne. Pamiętajmy, że w większości firm leasingowych warunki ubezpieczeniowe (zwłaszcza w przypadku komunikacji) jesteśmy w stanie negocjować, a w ostateczności zdecydować się na wybór ubezpieczyciela zewnętrznego. Należy jednak mieć na uwadze, że opcja taka wiąże się z koniecznością uzyskania zgody od leasingodawcy oraz z dodatkową opłatą (warto zapytać o jej wysokość). Zastosowanie ubezpieczenia na własną ręką może mieć również przełożenie na zastosowaną marżę przez leasingodawcę. Większość firm również umożliwia rozłożenie ubezpieczenia na raty lub wliczenie jej do sumy opłat leasingowych. Sprawdźmy ile kosztuje taka operacja – to raz, a dwa jeśli chcemy rozłożyć ubezpieczenie na raty to powinno być ono rozłożone na okres ubezpieczenia.

DODATKI DO UMOWY:

Leasingodawcy prześcigają się również w oferowaniu produktów uzupełniających do oferty takich jak:

 • ubezpieczenie od straty finansowej (GAP),
 • ubezpieczenia życiowe,
 • ubezpieczenia NNW,
 • usługę GPS,
 • karty paliwowe
 • i inne.

Oczywiście warto jest zweryfikować czy owe dodatki są nam potrzebne i czy faktycznie zapewnią nam wartość dodatkową. Powinniśmy również przeanalizować czy dodatkowe opłaty za owe produkty są wliczone w finalną ratę czy też będzie płacone dodatkowo.

Analizujmy również warunki poszczególnych produktów. Chociażby bardzo popularne ubezpieczenie GAP może występować w 3 wariantach, może być liczone od wartości netto lub brutto przedmiotu oraz mieć limit maksymalnej wypłaty odszkodowania. Co więcej w przypadku rozłożenia na raty ubezpieczenia GAP lub innych elementów, w niektórych firmach, trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi opłatami z tego tytułu.

ELEMENTY NIEWIDOCZNE NA OFERTACH:

Są to elementy, na które klienci nie zwracają większej uwagi przy analizowaniu i porównywaniu ofert. Niestety jest to błędne podejście. Faktem jest, że leasingodawcy na etapie ofertowania zazwyczaj nie udostępniają klientowi takowych informacji od ręki. Warto jest jednak poprosić osobę przygotowującą ofertę o:

1. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Zgodzimy się, że przeanalizowanie ogólnych warunków będzie czasochłonne ale warto jest zwrócić uwagę na najważniejsze elementy takie jak:

 • sposób ustalania opłat na podstawie zmian WIBOR. Umowa lub OWU powinna zawierać zapis o tym w jaki sposób i jak często raty mogą ulec zmianie. Rekomendujemy korzystanie z usług leasingodawców, którzy w przypadku zmian obligują się do korygowania opłat w górę i w dół z “automatu”
 • zasady rozliczenia szkody całkowitej
 • ubezpieczenie we własnym zakresie
 • cesja umowy leasingu lub wcześniejsze zamknięcie umowy
 • sprawy związane z zaległościami, wypowiedzeniem umowy, sprawami pre-windykacyjnymi i windykacyjnymi
 • regulacje dotyczące nabycia i odbioru przedmiotu leasingu od dostawcy
 • zasady i obowiązki związane z używaniem przedmiotu leasingu
 • informacja o zabezpieczeniach umowy leasingu
 • obowiązki związane z ubezpieczeniem, zgłaszaniem szkód, itp.
 • regulacje dotyczące przyczyn i skutków wygaśnięcia, a także wypowiedzenia umowy leasingu
 • zasady rozliczenia zakończonej umowy, zwrotu, wykupu przedmiotu leasingu

2. TABELA OPŁAT I PROWIZJI lub Tabela Opłat Dodatkowych (w przypadku kiedy firma leasingowa stosuje zryczałtowaną opłatę administracyjną)

Tabela Opłat i Prowizji zazwyczaj jest załącznikiem do umowy i nie jest udostępniana od razu z ofertą (analogicznie jak w przypadku OWU). Warto jest jednak zapoznać się zawczasu z kosztami dodatkowymi, które będziemy musieli ponieść na początku umowy leasingu, jak również podczas jej trwania. Opłat tych może być sporo.

Najczęstszymi opłatami ponoszonymi przez klientów są: koszt związany z rejestracją przedmiotu finansowania w Wydziale Komunikacji, koszty związane z obsługą rejestracji, opłaty za udostępnienie informacji organom ścigania (zdjęcia z fotoradarów), opłaty za zmianę danych teleadresowych, opłaty za zmianę harmonogramu, za wcześniejsze zakończenie umowy itp..

Na rynku znajdziemy też formy, które nie stosują Tabeli opłat i prowizji. Większość ww. czynności realizowana jest bezpłatnie w zakresie rocznej, zryczałtowanej opłaty administracyjnej (czynności pre-windykacyjne i windykacyjne są zawsze dodatkowo płatne).

Podsumowując ogólne zasady analizowania ofert możemy sprowadzić do kilku ważnych czynników:

 • Zbierz kilka ofert: chcąc zaciągnąć zobowiązanie leasingowe zawsze warto porównać ze sobą kilka ofert. Najlepiej również zgłosić się do firm, które dokonają analizy rynku za ciebie np. Partner Leasingowy.
 • Wybieraj renomowane firmy: sugerujemy wybierać renomowane firmy leasingowe posiadające spore doświadczenie w finansowaniu oraz wysoki poziom obsługi posprzedażowej lub dopiero wchodzące na rynek – tu cena finansowania będzie niska (ciężko będzie jednak niestety oszacować jak będzie sobie firma radzić z obsługą posprzedażową.
 • Porównuj analogiczne parametry: porównanie ofert ma sens tylko wtedy kiedy parametry finansowania będą takie same. Zadajmy o to, żeby wartości ceny przedmiotu, zastosowanej opłaty wstępnej, ilości rat oraz wykupu były analogiczne.
 • Nie ufaj reklamom: leasing 0, 100%, 102% często są tylko sloganami reklamowymi, mającymi przyciągnąć uwagę. Zazwyczaj rzekomo tańsza oferta dostępna jest tylko w ściśle określonych warunkach lub też jest „ukryta” w cenie nabywanego przedmiotu.
 • Porównuj niewidoczne: te elementy, które nie są widoczne w ofertach leasingowych są bardzo ważne w kontekście obsługi umowy. Warto więc zatem przeanalizować Ogólne Warunki Umowy oraz Tabelę Opłat i prowizji.
 • Zbilansuj korzyści: zanim zdecydujemy się na wybór dodatkowych usług lub produktów do umowy przeanalizujmy ich cenę (czy faktycznie jest ona atrakcyjna) oraz zastanówmy się czy owe rozwiązanie jest nam potrzebne.