Cesja umowy leasingu

Los w wielu wypadkach bywa nieprzewidywalny. W trakcie trwania umowy leasingowej mogą nie jednokrotnie pojawić się przeciwności losu, które mogą wpłynąć na kondycję finansową leasingobiorcy. Jak nietrudno się domyślić leasing jest produktem finansowym bez możliwości odstąpienia od umowy w dowolnym momencie jej trwania. Co więcej jego konstrukcja wymusza poniekąd kontynuowanie umowy, przez co najmniej 40% okresu amortyzacji. Dla aut osobowych jest to okres 2 letni a dla aut ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz większości maszyn i urządzeń nawet 3 lata.

Możliwości zerwania umowy lub jej wcześniejszego zakończenia nie jest zbyt wiele. Po pierwsze możemy próbować dogadać się z finansującym w kwestii zwrócenia auta, ale raz, że takie rozwiązanie nie zawsze uda się wdrożyć, a dwa – będzie ono mało korzystne dla klienta. Innym sposobem jest wcześniejsze zamknięcie umowy leasingu poprzez spłacenie umowy. W tym przypadku jednak musimy dysponować wolnymi środkami finansowymi. Dodatkowo, jeśli przedmiot finansowania się nie zamortyzował, (o czym pisałem powyżej) to wykup może się odbyć tylko i wyłącznie za wartość rynkową przedmiotu. A to z kolei może się okazać nieopłacalne.

Na szczęście istnieje jeszcze inne rozwiązanie – cesja, czyli innymi słowy przejęcie umowy leasingu. Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce została prawnie uregulowana kwestia podatkowa i prawna związana z cesją. Cesja sama w sobie polega na przejęciu już istniejącej umowy leasingu przez podmiot trzeci. Podmiot ten wskazuje obecny leasingobiorca finansującemu.

Znalezienie firmy chcącej przejąć umowę leży po stronie klienta. Nie ma, co liczyć na pomoc w tym zakresie firmy leasingowej. Jak znajdziemy chętnego to powinniśmy złożyć formalny wniosek o przejęcie umowy. Na podstawie przedstawionych dokumentów finansujący dokonuje weryfikacji owego podmiotu (za pomocą stosownych dokumentów) i wyraża zgodę na przejęcie umowy. Co ważne umowa musi zostać przejęta na tych samych warunkach. Klient po dokonaniu cesji może zwrócić się do finansującego o zmianę parametrów finansowania. Pod kątem podatkowym przejęta umowa będzie rozliczana analogicznie jak już istniejąca, a podatek VAT od umowy może zostać rozliczony na obowiązujących zasadach.

Nasuwa się jeszcze pytanie czy w każdym momencie cesja będzie opłacalna dla każdej ze stron. Jeśli wartość rynkowa auta jest zdecydowanie wyższa niż kwota rat pozostałych do zapłaty stosuje się tzw. odstępne. Odstępne to nic innego jak dodatkowa zapłata od przejmującego umowę leasingu. Z tego tytułu zbywca z reguły wystawia fakturę VAT 23%. Nowy nabywca może cały VAT od faktury odstępnego i wrzucać w koszty kolejne raty leasingu. Innym rozwiązaniem może być zachęta przez obecnego leasingobiorcę, który w takim przypadku wypłaca przyszłemu nabywcy dodatkową kwotę, która ma pokryć ewentualną “stratę”.

Oczywiście przy dokonywaniu cesji polisa ubezpieczeniowa jest przepisywana na nowego użytkownika. Zazwyczaj leasingodawcy pozwalają dokonać cesji już istniejącej polisy lub zawrzeć nową przez samego klienta.

Warto pamiętać również o tym, że cesja może nieść za sobą dodatkowe opłaty. Zanim zaczniemy się zabierać za formalności warto zerknąć w ogólne warunki umowy oraz tabelę opłat i prowizji. Za rozpatrzenie wniosku o cesję przyjdzie nam zapłacić kilkaset złotych.

I jeszcze jeden ważny aspekt cesji w związku z nowelizacją przepisów podatkowych od początku tego roku. Chodzi o samochody o cenie powyżej 150 000 zł. Jeśli umowa leasingu zawarta była jeszcze w 2018 roku przedsiębiorca może zaliczyć pełną ratę, jako koszt uzyskania przychodu. Cesja umowy na inną firmę powoduje utratę prawa do korzystnego rozliczenia samochodu. Tak twierdzi skarbówka.

Cesja może okazać się również pomocna dla przedsiębiorców dokonujących przekształceń czy też fuzji. Pozwala ona na kontynuowanie umów na doczasowych warunkach przez nowy podmiot. Za pomocą cesji również możemy nabyć przedmiot po promocyjnej wartości. Coraz częściej takie ogłoszenia pojawiają się w sieci. Zanim jednak zdecydujemy się na dokonanie cesji warto dokładnie sprawdzić przejmowany przedmiot pod kątem technicznym.